Der deutsch-tschechische Lyrik-Blog - Česko-německý blog poezie

http://poemataclara.myblog.de

Erscheint mehrmals im Monat - Vychází několikrát do měsíce

Der deutsch-tschechische Poesie-Dialog -     Německo-český poetický dialog                               auf DASGEDICHTBLOG.DE

www.dasgedichtblog.de

Beiträge erscheinen einmal im Monat, jeweils am 17.

Příspěvky jednou měsíčně, vždy 17.